gioi thieu cong ty
  • vietnamese
  • English
  • Русский

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Thông tin của chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN SUỐI KHOÁNG CAM RANH

Cầu 2 - Quốc lộ 1A - Phường Ba Ngòi – TP.Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hoà
0258 3 955 235
Fax: 0258 3 955 235
info@spacamranh.com
www.spacamranh.vn

Thông tin liên hệ